Årsmøte 27. mars 2014 kl 1900 på Sognefjord Hotel

Det blir avholdt årsmøte i Leikanger båtlag den 27. mars 2014 kl 1900 på Sognefjord Hotel. Efter årsmøtet blir det avholdt medlemsmøte. Underliggende dokumentasjon for de enkelte saker, vil bli utdelt på møtet.

Medlemsmøte 2014
Årsmøte 2014 Saksliste

For styret i Leikanger Båtlag

Stein Wilhelm Tangerud
Nybø 8
6863 Leikanger
tlf 90671992 / 57653913

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte

Dugnad 2014

Vinteren er snart forbi og en ny båtsesong står for døren. Dette betyr også at vi må be om at ”dugnadsånden” våkner opp av vinterdvalen. Vi håper det blir mer aktivitet i år, nu som reparasjonene i Vestre og Østre havn stort sett er reparert efter Dagmar. Som dere alle er kjent med, så drives Leikanger Båtlag av oss medlemmer, og det er derfor viktig at vi alle setter av litt tid til dugnadsarbeidet. Dugnadsarbeidet kan være en trivselsfaktor om dere og gruppelederne lager litt ”fest” under arbeidets gang. Enkelte som er fordelt på gruppene, er kanskje ikke så fysisk sterke av forskjellige årsaker, men disse kan være med til enklere oppgaver, som kaffekokere, servering, vaffelsteking, håndlangere og lignende. Dugnad må og skal være inkluderende for alle medlemmer i båtlaget.

Årets dugnad har prioritet på å gjøre moloen i Østre havn ferdig og forhåpentligvis ferdigstille ”Slippen” pluss det vanlige vedlikeholdet i begge havnene. Vedlagt følger en oversikt over aktiviteter, gruppeledere, grupper og hvem som tilhører den enkelte gruppe. Det forutsettes at det enkelte medlem bringer med seg hjelpemidler for å få utført oppgavene efter anvisning av gruppeleder.

Gruppeleder organiserer sine ressurser ut fra den oppgaven hun/han har fått, planlegger tid for gjennomføring, kaller inn sin gruppe og leder arbeidet. I de tilfeller hvor det kreves eksternt materiell/utstyr, avklares dette med Havnesjefen før innkjøp. ”Slippen” skal kostnadsestimeres og planer godkjennes av styret før arbeidet påbegynnes (1.mars 2014). Støping av dekke på molo må kostnadsestimeres og fremmes styret innen (1.mars 2014). Gruppeleder fører også fremmøteprotokoll.

Eventuelle avklaringer og spørsmål tas opp med Knut Henning Walaker knwa@trucknor.no tlf 477 51 760.

Håper på mange dager med sol og varme i månedene som kommer.

Takk. Hilsen
Stein Wilhelm Tangerud
Nybø 8
6863 Leikanger
tlf 90671992 / 57653913

Posta under Dugnad

Vask, rens og reparasjon av båtkalesjer o.a

Vik ASVO A/S er ei VTA-bedrift (Varig Tilrettelagt Arbeid) i Vik som mellom anna driv med vaskeriverksemd. Her vaskar me det meste, og i 2013 gjorde me ei oppgradering og utviding, og vil med dette informere om eit nytt tilbod:

Me har investert i maskiner til å vaske og impregnere bl.a båtkalesjer, fortelt, jakt– og fritidsklær. Dersom kalesjer og telt treng reperasjonar som bytte av glass, glidelås, maljer knappar mm, er vår nabobedrift i Balestrand Industrier utrusta til den jobben.

Prisantydning på vask og impregnering av båtkalesje vil vere ca. 1500-2000 inkl. mva. Eventuelle reperasjonar vert fakturert frå Balestrand Industrier.

Dersom det er 3 stykker eller fleire, kan me hent og levere fraktfritt.

Ta gjerne kontakt for meir informasjon

Mvh
Vik ASVO A/S v/ Tone
Tlf: 576 95762
e-post: post@vikasvo.no

Posta under Medlemsinformasjon

Rehabilitering av Austre Hamn

Det har vært jobbet intensivt fra styret for å få rehabilitert Austre Hamn. Først og fremst har statens ankebehandling i erstatningsspørsmålet, satt oss noe avventende til hvor mye arbeid båtlaget hadde økonomi til å gjennomføre. Dernest kom behandling og vurdering av tilbud fra entreprenører. Omfanget og beløp på tilbudene var så store, at styret fant det ikke forsvarlig å benytte seg av noen av disse. Styret gikk derfor ut til Fosse Maskin og Transport i Vik, som kunne påta seg oppgaven, til en langt rimeligere pris, basert på Norconsult anbefalinger og egen kompetanse for bygging av slike anlegg. Arbeidet fra Fosse Maskin og Transport er avsluttet og iht. den avtalen som var inngått. Styret er godt fornøyd med resultatet og særs fornøyd med den kompetansen, råd og tips som har kommet fra båtlagets egne ”veteraner” i molobygging. Det gjenstår imidlertid noe arbeid som er planlagt utført til våren/sommeren 2014, da en ønsker at moloen skal ”sette seg” før det støpes dekke, strekkes kabler, lys og vann. Dette arbeidet er planlagt som dugnad i 2014.

Leikanger kommune bevilget kr 300.000,- som støtte til båtlaget, hvor av noen av midlene skulle gå til å gjenoppbygge tribuneanlegget. En vellykket gjenoppbygging er utført av dugnadsvillige medlemmer, med Ronny Ertsland og Knut Sundet i spissen. Sett under ett, så har vi nå begynt å legge ”Dagmar” bak oss, selv om mye fremdeles står igjen.

Posta under Generelt

Slipp

Som mange sikkert har registrert, så har vi gravd ut og tilrettelagt for en slipp i austre havn. Den skal videreutvikles i løpet av våren/sommeren 2014. Slik den er nu kan den benyttes for inn/ut setting av båter på henger. Styret synes det er bra at planene for å få en egen slipp nu begynner å materialisere seg efter mange års diskusjoner.

Posta under Generelt

Dugnad 2013

Dugnadsånden har ikke vært den helt store i 2013, selv om enkelte grupper har gjort hele eller deler av oppgavene. Havnekomiteen vil utarbeide en ny liste på dugnadsaktiviteter for 2014 på nyåret. Mye av arbeidet i båtlaget er basert på dugnad fra det enkelte medlem. Støtter ikke medlemmene opp om dette arbeidet, vil en måtte leie inn ekstern hjelp for vedlikehold av anleggene, noe som igjen vil kunne medføre øket medlemskontingent o. l. Når dette er sagt, så må det også påpekes at mange tar dugnadsarbeidet seriøst og hjelper til efter beste evne for å holde havnen i god stand.

Posta under Dugnad

Protokoll frå års- og medlemsmøte 07.05.2013

Protokollar frå års- og medlemsmøte den 07.05.2013 finn du her.

Protokollar vil du finne på desse sidene:

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte