Dugnad 2013

Dugnadsånden har ikke vært den helt store i 2013, selv om enkelte grupper har gjort hele eller deler av oppgavene. Havnekomiteen vil utarbeide en ny liste på dugnadsaktiviteter for 2014 på nyåret. Mye av arbeidet i båtlaget er basert på dugnad fra det enkelte medlem. Støtter ikke medlemmene opp om dette arbeidet, vil en måtte leie inn ekstern hjelp for vedlikehold av anleggene, noe som igjen vil kunne medføre øket medlemskontingent o. l. Når dette er sagt, så må det også påpekes at mange tar dugnadsarbeidet seriøst og hjelper til efter beste evne for å holde havnen i god stand.

Posta under Dugnad | Innspel avslått på Dugnad 2013

Protokoll frå års- og medlemsmøte 07.05.2013

Protokollar frå års- og medlemsmøte den 07.05.2013 finn du her.

Protokollar vil du finne på desse sidene:

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte | Innspel avslått på Protokoll frå års- og medlemsmøte 07.05.2013

Innkalling til årsmøte 2013 i Leikanger Båtlag

Tirsdag 7. mai kl 19.00Sognefjord Hotell.
Etter årsmøtet vert det halde medlemsmøte same stad.
– Servering.

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Val av ordstyrar
  3. Val av referent
  4. Årsmelding frå styret og nemnder
  5. Rekneskap
  6. Eingongsinnbetaling for betjening av lån
  7. Innkomne framlegg
  8. Val
Posta under Årsmøte, Medlemsmøte | Merkt | Innspel avslått på Innkalling til årsmøte 2013 i Leikanger Båtlag

Velkomen

Velkommen til Leikanger Båtlag sin WEB side.

Sidene er under revidering og vi vil komme med flere oppdateringer efter hvert.

Posta under Generelt | Kommenter innlegget

Dugnad 15 februar 2012

Fjerning av gamle brygger ble gjennomført av pensjonistgjengen i båtlaget. Stor arbeidsinnsats.

Posta under Dugnad | Innspel avslått på Dugnad 15 februar 2012