Protokoll frå års- og medlemsmøte 07.05.2013

Protokollar frå års- og medlemsmøte den 07.05.2013 finn du her.

Protokollar vil du finne på desse sidene:

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte | Innspel avslått på Protokoll frå års- og medlemsmøte 07.05.2013

Innkalling til årsmøte 2013 i Leikanger Båtlag

Tirsdag 7. mai kl 19.00Sognefjord Hotell.
Etter årsmøtet vert det halde medlemsmøte same stad.
– Servering.

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Val av ordstyrar
  3. Val av referent
  4. Årsmelding frå styret og nemnder
  5. Rekneskap
  6. Eingongsinnbetaling for betjening av lån
  7. Innkomne framlegg
  8. Val
Posta under Årsmøte, Medlemsmøte | Merkt | Innspel avslått på Innkalling til årsmøte 2013 i Leikanger Båtlag

Velkomen

Velkommen til Leikanger Båtlag sin WEB side.

Sidene er under revidering og vi vil komme med flere oppdateringer efter hvert.

Posta under Generelt | Kommenter innlegget

Dugnad 15 februar 2012

Fjerning av gamle brygger ble gjennomført av pensjonistgjengen i båtlaget. Stor arbeidsinnsats.

Posta under Dugnad | Innspel avslått på Dugnad 15 februar 2012