Category Archives: Medlemsmøte

Referat årsmøte 2016

Lagt ut referat frå årsmøte og medlemsmøte 2016

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte | Innspel avslått på Referat årsmøte 2016

Referat med meir frå års- og medlemsmøter

Referat frå års- og medlemsmøter 28.04.2015, inkludert rekneskap og årsmelding, lagt ut her: Årsmøte Medlemsmøte

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte | Innspel avslått på Referat med meir frå års- og medlemsmøter

Års- og medlemsmøte 28. april 2015

Det blir avholdt årsmøte i Leikanger Båtlag den 28. april 2015 kl 1900 på Sognefjord Hotell. Etter møtet blir det avholdt medlemsmøte. Underliggende dokumentasjon for de enkelte saker, vil bli utdelt på møtet. Saker til årsmøtet og eller medlemsmøtet må … Les meir

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte | Innspel avslått på Års- og medlemsmøte 28. april 2015

Referat med meir frå medlemsmøte og årsmøte

Referat frå årsmøtet 27.03.2014 inkludert rekneskap og årsmelding samt referat frå medlemsmøtet på same dato er lagt ut her: Årsmøte Medlemsmøte Ajourførte oversikt over båtplasseigarar ajour 01.04.2014 er lagt ut her: Austre hamn Vestre hamn

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte | Innspel avslått på Referat med meir frå medlemsmøte og årsmøte

Årsmøte 27. mars 2014 kl 1900 på Sognefjord Hotel

Det blir avholdt årsmøte i Leikanger båtlag den 27. mars 2014 kl 1900 på Sognefjord Hotel. Efter årsmøtet blir det avholdt medlemsmøte. Underliggende dokumentasjon for de enkelte saker, vil bli utdelt på møtet. Medlemsmøte 2014 Årsmøte 2014 Saksliste For styret … Les meir

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte | Innspel avslått på Årsmøte 27. mars 2014 kl 1900 på Sognefjord Hotel

Protokoll frå års- og medlemsmøte 07.05.2013

Protokollar frå års- og medlemsmøte den 07.05.2013 finn du her. Protokollar vil du finne på desse sidene: Referat frå årsmøter Referat frå medlemsmøter

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte | Innspel avslått på Protokoll frå års- og medlemsmøte 07.05.2013

Innkalling til årsmøte 2013 i Leikanger Båtlag

Tirsdag 7. mai kl 19.00 på Sognefjord Hotell. Etter årsmøtet vert det halde medlemsmøte same stad. – Servering. Sakliste: Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar Val av referent Årsmelding frå styret og nemnder Rekneskap Eingongsinnbetaling for betjening av lån Innkomne … Les meir

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte | Merkt | Innspel avslått på Innkalling til årsmøte 2013 i Leikanger Båtlag