Tag Archives: Møte

Innkalling til årsmøte 2013 i Leikanger Båtlag

Tirsdag 7. mai kl 19.00 på Sognefjord Hotell. Etter årsmøtet vert det halde medlemsmøte same stad. – Servering. Sakliste: Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar Val av referent Årsmelding frå styret og nemnder Rekneskap Eingongsinnbetaling for betjening av lån Innkomne … Les meir

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte | Merkt | Innspel avslått på Innkalling til årsmøte 2013 i Leikanger Båtlag