Årsmøte i Leikanger Båtlag 2023

Det blir halde årsmøte i Leikanger Båtlag torsdag 9. mars kl 19.00 på Sognefjord Hotell. Etter årsmøtet vil det bli halde medlemsmøte.

Underliggjande dokumentasjon for dei enkelte sakene vil bli utdelt på møtet.

Saker til årsmøtet og/ellermedlemsmøtet må være styret i hende innan 23. februar 2023.

Posta under Generelt | Innspel avslått på Årsmøte i Leikanger Båtlag 2023

Årsmøte i Leikanger Båtlag 2022

Det blir halde årsmøte i Leikanger Båtlag måndag 30. mai kl. 19.00 på Sognefjord Hotell. Etter årsmøtet vil det bli halde medlemsmøte.

Underliggjande dokumentasjon for dei enkelte sakene vil bli utdelt på møtet.

Saker til årsmøtet og/eller medlemsmøte må være styret i hende innan 23. mai 2022.

Posta under Generelt | Innspel avslått på Årsmøte i Leikanger Båtlag 2022

Årsmøte i Leikanger båtlag 2020

Det blir halde årsmøte i Leikanger Båtlag tysdag 3. mars kl. 19.00 på Sognefjord Hotell. Etter årsmøtet vil det bli halde medlemsmøte.

Underliggjande dokumentasjon for dei enkelte sakene vil bli utdelt på møtet.

Saker til årsmøtet og/eller medlemsmøte, må være styret i hende innan 19. februar 2020.

Posta under Årsmøte | Innspel avslått på Årsmøte i Leikanger båtlag 2020

Årsmøte i Leikanger båtlag 2019

Det blir halde årsmøte i Leikanger Båtlag onsdag 24. april kl. 19.00 på Sognefjord Hotell. Etter årsmøtet vil det bli halde medlemsmøte.

Underliggjande dokumentasjon for dei enkelte sakene vil bli utdelt på møtet.

Saker til årsmøtet og/eller medlemsmøte, må være styret i hende innan 14. april 2019.

Posta under Årsmøte | Innspel avslått på Årsmøte i Leikanger båtlag 2019

Årsmøte Leikanger Båtlag 2018

Det blir halde årsmøte i Leikanger Båtlag torsdag 26. april 2018 kl 19.00 på Sognefjord Hotell. Etter årsmøtet vil det bli halde medlemsmøte.
Underliggjande dokumentasjon for dei enkelte sakene vil bli utdelt på møtet.
Saker til Årsmøtet og/eller medlemsmøte, må være styret i hende innan 16. april 2018.

Posta under Årsmøte | Innspel avslått på Årsmøte Leikanger Båtlag 2018

Årsmøte Leikanger Båtlag 2017

Det blir halde årsmøte i Leikanger Båtlag torsdag 27. april 2017 kl 1900 på Sognefjord Hotell. Etter årsmøtet vil det bli halde medlemsmøte.
Underliggjande dokumentasjon for dei enkelte sakene vil bli utdelt på møtet.
Saker til Årsmøtet og/eller medlemsmøte, må være styret i hende innen 13. april 2017.
Årsmøte Leikanger Båtlag

Posta under Årsmøte | Innspel avslått på Årsmøte Leikanger Båtlag 2017

Oppdatert hamneoversikt

Oversikten over vestre og austre hamn er ajourførde pr. 01.12.2017

Oppdatert hamneoversikt

Posta under Medlemsinformasjon | Innspel avslått på Oppdatert hamneoversikt

Referat årsmøte 2016

Lagt ut referat frå årsmøte og medlemsmøte 2016

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte | Innspel avslått på Referat årsmøte 2016

Årsmøte Leikanger Båtlag

Det blir avholdt årsmøte i Leikanger Båtlag torsdag 21 april 2016 kl 1900 på Sognefjord Hotell. Efter årsmøtet vil det bli avholdt medlemsmøte.

Underliggende dokumentasjon for de enkelte saker, vil bli utdelt på møtet.

Saker til Årsmøtet og eller medlemsmøte, må være styret i hende innen 11 april 2016

Posta under Årsmøte | Innspel avslått på Årsmøte Leikanger Båtlag

Intensivt båtførerkurs over ei helg

KURSSTART: Fredag 22. april kl. 1700

KURSSTED: Leikanger ungdomsskole

KURSAVGIFT: Kr. 1425 pr. deltaker.

Rabatt: Deltar for eksempel mor, far og ett barn kr. 750,00 i rabatt. Deltar mor, far og to barn kr. 1425,00 i rabatt.

I tillegg kommer undervisningsmateriell:

  • lærebok kr. 350,00
  • arbeidsbok m/kart kr 130,00
  • parallellinjal kr. 250,00
  • passer kr.40

Dersom du har noe av undervisningsmateriellet, behøver du selvsagt ikke å kjøpe noe hos meg.

EKSAMENSAVGIFT: Kr. 685,00. Du får beskjed på kurset hvordan den skal betales.

BINDENDE PÅMELDING: til Tor Tønder innen tirsdag 19. april tlf.
99224091, e-mail: tor@tonder.no

Alle dagene holder jeg kaffe/juice og kjeks, lørdag og søndag holder jeg også lunsj. Penn, blyant og notatpapir er også inkludert i kursavgiften.

VELKOMMEN PÅ KURS!

Posta under Medlemsinformasjon | Merkt | Innspel avslått på Intensivt båtførerkurs over ei helg