Årsmøte i Leikanger båtlag 2020

Det blir halde årsmøte i Leikanger Båtlag tysdag 3. mars kl. 19.00 på Sognefjord Hotell. Etter årsmøtet vil det bli halde medlemsmøte.

Underliggjande dokumentasjon for dei enkelte sakene vil bli utdelt på møtet.

Saker til årsmøtet og/eller medlemsmøte, må være styret i hende innan 19. februar 2020.

Posta under Årsmøte | Innspel avslått på Årsmøte i Leikanger båtlag 2020

Årsmøte i Leikanger båtlag 2019

Det blir halde årsmøte i Leikanger Båtlag onsdag 24. april kl. 19.00 på Sognefjord Hotell. Etter årsmøtet vil det bli halde medlemsmøte.

Underliggjande dokumentasjon for dei enkelte sakene vil bli utdelt på møtet.

Saker til årsmøtet og/eller medlemsmøte, må være styret i hende innan 14. april 2019.

Posta under Årsmøte | Innspel avslått på Årsmøte i Leikanger båtlag 2019

Årsmøte Leikanger Båtlag 2018

Det blir halde årsmøte i Leikanger Båtlag torsdag 26. april 2018 kl 19.00 på Sognefjord Hotell. Etter årsmøtet vil det bli halde medlemsmøte.
Underliggjande dokumentasjon for dei enkelte sakene vil bli utdelt på møtet.
Saker til Årsmøtet og/eller medlemsmøte, må være styret i hende innan 16. april 2018.

Posta under Årsmøte | Innspel avslått på Årsmøte Leikanger Båtlag 2018

Årsmøte Leikanger Båtlag 2017

Det blir halde årsmøte i Leikanger Båtlag torsdag 27. april 2017 kl 1900 på Sognefjord Hotell. Etter årsmøtet vil det bli halde medlemsmøte.
Underliggjande dokumentasjon for dei enkelte sakene vil bli utdelt på møtet.
Saker til Årsmøtet og/eller medlemsmøte, må være styret i hende innen 13. april 2017.
Årsmøte Leikanger Båtlag

Posta under Årsmøte | Innspel avslått på Årsmøte Leikanger Båtlag 2017

Oppdatert hamneoversikt

Oversikten over vestre og austre hamn er ajourførde pr. 01.12.2017

Oppdatert hamneoversikt

Posta under Medlemsinformasjon | Innspel avslått på Oppdatert hamneoversikt

Referat årsmøte 2016

Lagt ut referat frå årsmøte og medlemsmøte 2016

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte | Innspel avslått på Referat årsmøte 2016

Årsmøte Leikanger Båtlag

Det blir avholdt årsmøte i Leikanger Båtlag torsdag 21 april 2016 kl 1900 på Sognefjord Hotell. Efter årsmøtet vil det bli avholdt medlemsmøte.

Underliggende dokumentasjon for de enkelte saker, vil bli utdelt på møtet.

Saker til Årsmøtet og eller medlemsmøte, må være styret i hende innen 11 april 2016

Posta under Årsmøte | Innspel avslått på Årsmøte Leikanger Båtlag

Intensivt båtførerkurs over ei helg

KURSSTART: Fredag 22. april kl. 1700

KURSSTED: Leikanger ungdomsskole

KURSAVGIFT: Kr. 1425 pr. deltaker.

Rabatt: Deltar for eksempel mor, far og ett barn kr. 750,00 i rabatt. Deltar mor, far og to barn kr. 1425,00 i rabatt.

I tillegg kommer undervisningsmateriell:

  • lærebok kr. 350,00
  • arbeidsbok m/kart kr 130,00
  • parallellinjal kr. 250,00
  • passer kr.40

Dersom du har noe av undervisningsmateriellet, behøver du selvsagt ikke å kjøpe noe hos meg.

EKSAMENSAVGIFT: Kr. 685,00. Du får beskjed på kurset hvordan den skal betales.

BINDENDE PÅMELDING: til Tor Tønder innen tirsdag 19. april tlf.
99224091, e-mail: tor@tonder.no

Alle dagene holder jeg kaffe/juice og kjeks, lørdag og søndag holder jeg også lunsj. Penn, blyant og notatpapir er også inkludert i kursavgiften.

VELKOMMEN PÅ KURS!

Posta under Medlemsinformasjon | Merkt | Innspel avslått på Intensivt båtførerkurs over ei helg

Sjøboder

Styret la frem på medlemsmøtet i 2015 et forslag om å bygge 10 sjøboder (se referat). Interessenter kan ta kontakt med Einar Skram Husabø einarhusabo@gmail.com, som vil koordinere prosjektet og registrere interessentene. Det vil være mulig at 2 kan gå sammen om en sjøbod.

Eventuelle avklaringer og spørsmål tas opp med Knut Henning Walaker knwa@trucknor.no, tlf 477 51 760.

Posta under Dugnad | Innspel avslått på Sjøboder

Dugnad 2015

Våren har endelig kommet. Dette betyr også at vi også i år må be om at ”dugnadsånden” våkner opp av vinterdvalen. Vi håper aktivitetsnivået blir enda større i år. Dugnadsarbeidet kan være en trivselsfaktor om dere og gruppelederne lager litt ”fest” under arbeidets gang. Enkelte som er fordelt på gruppene, er kanskje ikke så fysisk sterke av forskjellige årsaker, men disse kan være med til enklere oppgaver, som kaffekokere, servering, vaffelsteking, håndlangere og lignende. Dugnad må og skal være inkluderende for alle medlemmer i båtlaget.

Som dere alle er kjent med, så drives Leikanger Båtlag av oss medlemmer, og det er derfor viktig at vi alle setter av litt tid til dugnadsarbeidet. Medlemsmøtet i 2014 besluttet at medlemmer som ikke deltar på dugnadsarbeidet av forskjellige årsaker, kan betale seg ut med kr 2000,-

Gruppeleder fører også fremmøteprotokoll og sender denne til styret når aktiviteten er ferdig. Gruppeleder avgjør om gyldig fravær (sykdom o.l). Årets dugnad blir å forhåpentligvis ferdigstille ”Slippen” pluss det vanlige vedlikeholdet i begge havnene.

Vedlagt følger en oversikt over aktiviteter, gruppeledere, grupper og hvem som tilhører den enkelte gruppe. Det forutsettes at det enkelte medlem bringer med seg hjelpemidler for å få utført oppgavene efter anvisning av gruppeleder.

Gruppeleder organiserer sine ressurser ut fra den oppgaven hun/han har fått, planlegger tid for gjennomføring, kaller inn sin gruppe og leder arbeidet. I de tilfeller hvor det kreves eksternt materiell/utstyr, avklares dette med Havnesjefen før innkjøp.

Aktivitet og grupper 2015

Posta under Dugnad | Innspel avslått på Dugnad 2015