Intensivt båtførerkurs over ei helg

KURSSTART: Fredag 22. april kl. 1700

KURSSTED: Leikanger ungdomsskole

KURSAVGIFT: Kr. 1425 pr. deltaker.

Rabatt: Deltar for eksempel mor, far og ett barn kr. 750,00 i rabatt. Deltar mor, far og to barn kr. 1425,00 i rabatt.

I tillegg kommer undervisningsmateriell:

  • lærebok kr. 350,00
  • arbeidsbok m/kart kr 130,00
  • parallellinjal kr. 250,00
  • passer kr.40

Dersom du har noe av undervisningsmateriellet, behøver du selvsagt ikke å kjøpe noe hos meg.

EKSAMENSAVGIFT: Kr. 685,00. Du får beskjed på kurset hvordan den skal betales.

BINDENDE PÅMELDING: til Tor Tønder innen tirsdag 19. april tlf.
99224091, e-mail: tor@tonder.no

Alle dagene holder jeg kaffe/juice og kjeks, lørdag og søndag holder jeg også lunsj. Penn, blyant og notatpapir er også inkludert i kursavgiften.

VELKOMMEN PÅ KURS!

Posta under Medlemsinformasjon | Merkt

Sjøboder

Styret la frem på medlemsmøtet i 2015 et forslag om å bygge 10 sjøboder (se referat). Interessenter kan ta kontakt med Einar Skram Husabø einarhusabo@gmail.com, som vil koordinere prosjektet og registrere interessentene. Det vil være mulig at 2 kan gå sammen om en sjøbod.

Eventuelle avklaringer og spørsmål tas opp med Knut Henning Walaker knwa@trucknor.no, tlf 477 51 760.

Posta under Dugnad

Dugnad 2015

Våren har endelig kommet. Dette betyr også at vi også i år må be om at ”dugnadsånden” våkner opp av vinterdvalen. Vi håper aktivitetsnivået blir enda større i år. Dugnadsarbeidet kan være en trivselsfaktor om dere og gruppelederne lager litt ”fest” under arbeidets gang. Enkelte som er fordelt på gruppene, er kanskje ikke så fysisk sterke av forskjellige årsaker, men disse kan være med til enklere oppgaver, som kaffekokere, servering, vaffelsteking, håndlangere og lignende. Dugnad må og skal være inkluderende for alle medlemmer i båtlaget.

Som dere alle er kjent med, så drives Leikanger Båtlag av oss medlemmer, og det er derfor viktig at vi alle setter av litt tid til dugnadsarbeidet. Medlemsmøtet i 2014 besluttet at medlemmer som ikke deltar på dugnadsarbeidet av forskjellige årsaker, kan betale seg ut med kr 2000,-

Gruppeleder fører også fremmøteprotokoll og sender denne til styret når aktiviteten er ferdig. Gruppeleder avgjør om gyldig fravær (sykdom o.l). Årets dugnad blir å forhåpentligvis ferdigstille ”Slippen” pluss det vanlige vedlikeholdet i begge havnene.

Vedlagt følger en oversikt over aktiviteter, gruppeledere, grupper og hvem som tilhører den enkelte gruppe. Det forutsettes at det enkelte medlem bringer med seg hjelpemidler for å få utført oppgavene efter anvisning av gruppeleder.

Gruppeleder organiserer sine ressurser ut fra den oppgaven hun/han har fått, planlegger tid for gjennomføring, kaller inn sin gruppe og leder arbeidet. I de tilfeller hvor det kreves eksternt materiell/utstyr, avklares dette med Havnesjefen før innkjøp.

Aktivitet og grupper 2015

Posta under Dugnad

Referat med meir frå års- og medlemsmøter

Referat frå års- og medlemsmøter 28.04.2015, inkludert rekneskap og årsmelding, lagt ut her:

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte

Års- og medlemsmøte 28. april 2015

Det blir avholdt årsmøte i Leikanger Båtlag den 28. april 2015 kl 1900 på Sognefjord Hotell.

Etter møtet blir det avholdt medlemsmøte.

Underliggende dokumentasjon for de enkelte saker, vil bli utdelt på møtet.

Saker til årsmøtet og eller medlemsmøtet må være styret i hende innen 18 april 2015.

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte

Vår-tilbud på båt- og fiskeutstyr

Til medlemmene i Leikanger Båtforening og Leikanger Jeger og Fiskeforening har vi gleden av å tilby det aller meste av det Dere trenger til sesongen for en mest mulig sikker og problemfri sesong.

Vi har en leverandør, Baardsen, som vi har inngått en avtale om å gjøre ei felles bestilling til Dere. Dette for at vi da kan få best mulig pris.

Dere kan komme innom butikken og se i katalog, eller se på www.baardsen.no for produkter som måtte være ønskelig. (Alle priser er veil.ut.)

Send bestilling til rune.pettersen@vest.coop.no
Vi sender samlet bestilling den 25.05.14

byggmix

Mail hermansverk@byggmix.coop.no
Telefon 576 53 690
www.coop.no

Posta under Generelt

Referat med meir frå medlemsmøte og årsmøte

Referat frå årsmøtet 27.03.2014 inkludert rekneskap og årsmelding samt referat frå medlemsmøtet på same dato er lagt ut her:

Ajourførte oversikt over båtplasseigarar ajour 01.04.2014 er lagt ut her:

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte