Referat med meir frå års- og medlemsmøter

Referat frå års- og medlemsmøter 28.04.2015, inkludert rekneskap og årsmelding, lagt ut her:

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte

Års- og medlemsmøte 28. april 2015

Det blir avholdt årsmøte i Leikanger Båtlag den 28. april 2015 kl 1900 på Sognefjord Hotell.

Etter møtet blir det avholdt medlemsmøte.

Underliggende dokumentasjon for de enkelte saker, vil bli utdelt på møtet.

Saker til årsmøtet og eller medlemsmøtet må være styret i hende innen 18 april 2015.

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte

Vår-tilbud på båt- og fiskeutstyr

Til medlemmene i Leikanger Båtforening og Leikanger Jeger og Fiskeforening har vi gleden av å tilby det aller meste av det Dere trenger til sesongen for en mest mulig sikker og problemfri sesong.

Vi har en leverandør, Baardsen, som vi har inngått en avtale om å gjøre ei felles bestilling til Dere. Dette for at vi da kan få best mulig pris.

Dere kan komme innom butikken og se i katalog, eller se på www.baardsen.no for produkter som måtte være ønskelig. (Alle priser er veil.ut.)

Send bestilling til rune.pettersen@vest.coop.no
Vi sender samlet bestilling den 25.05.14

byggmix

Mail hermansverk@byggmix.coop.no
Telefon 576 53 690
www.coop.no

Posta under Generelt

Referat med meir frå medlemsmøte og årsmøte

Referat frå årsmøtet 27.03.2014 inkludert rekneskap og årsmelding samt referat frå medlemsmøtet på same dato er lagt ut her:

Ajourførte oversikt over båtplasseigarar ajour 01.04.2014 er lagt ut her:

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte

Årsmøte 27. mars 2014 kl 1900 på Sognefjord Hotel

Det blir avholdt årsmøte i Leikanger båtlag den 27. mars 2014 kl 1900 på Sognefjord Hotel. Efter årsmøtet blir det avholdt medlemsmøte. Underliggende dokumentasjon for de enkelte saker, vil bli utdelt på møtet.

Medlemsmøte 2014
Årsmøte 2014 Saksliste

For styret i Leikanger Båtlag

Stein Wilhelm Tangerud
Nybø 8
6863 Leikanger
tlf 90671992 / 57653913

Posta under Årsmøte, Medlemsmøte

Dugnad 2014

Vinteren er snart forbi og en ny båtsesong står for døren. Dette betyr også at vi må be om at ”dugnadsånden” våkner opp av vinterdvalen. Vi håper det blir mer aktivitet i år, nu som reparasjonene i Vestre og Østre havn stort sett er reparert efter Dagmar. Som dere alle er kjent med, så drives Leikanger Båtlag av oss medlemmer, og det er derfor viktig at vi alle setter av litt tid til dugnadsarbeidet. Dugnadsarbeidet kan være en trivselsfaktor om dere og gruppelederne lager litt ”fest” under arbeidets gang. Enkelte som er fordelt på gruppene, er kanskje ikke så fysisk sterke av forskjellige årsaker, men disse kan være med til enklere oppgaver, som kaffekokere, servering, vaffelsteking, håndlangere og lignende. Dugnad må og skal være inkluderende for alle medlemmer i båtlaget.

Årets dugnad har prioritet på å gjøre moloen i Østre havn ferdig og forhåpentligvis ferdigstille ”Slippen” pluss det vanlige vedlikeholdet i begge havnene. Vedlagt følger en oversikt over aktiviteter, gruppeledere, grupper og hvem som tilhører den enkelte gruppe. Det forutsettes at det enkelte medlem bringer med seg hjelpemidler for å få utført oppgavene efter anvisning av gruppeleder.

Gruppeleder organiserer sine ressurser ut fra den oppgaven hun/han har fått, planlegger tid for gjennomføring, kaller inn sin gruppe og leder arbeidet. I de tilfeller hvor det kreves eksternt materiell/utstyr, avklares dette med Havnesjefen før innkjøp. ”Slippen” skal kostnadsestimeres og planer godkjennes av styret før arbeidet påbegynnes (1.mars 2014). Støping av dekke på molo må kostnadsestimeres og fremmes styret innen (1.mars 2014). Gruppeleder fører også fremmøteprotokoll.

Eventuelle avklaringer og spørsmål tas opp med Knut Henning Walaker knwa@trucknor.no tlf 477 51 760.

Håper på mange dager med sol og varme i månedene som kommer.

Takk. Hilsen
Stein Wilhelm Tangerud
Nybø 8
6863 Leikanger
tlf 90671992 / 57653913

Posta under Dugnad

Vask, rens og reparasjon av båtkalesjer o.a

Vik ASVO A/S er ei VTA-bedrift (Varig Tilrettelagt Arbeid) i Vik som mellom anna driv med vaskeriverksemd. Her vaskar me det meste, og i 2013 gjorde me ei oppgradering og utviding, og vil med dette informere om eit nytt tilbod:

Me har investert i maskiner til å vaske og impregnere bl.a båtkalesjer, fortelt, jakt– og fritidsklær. Dersom kalesjer og telt treng reperasjonar som bytte av glass, glidelås, maljer knappar mm, er vår nabobedrift i Balestrand Industrier utrusta til den jobben.

Prisantydning på vask og impregnering av båtkalesje vil vere ca. 1500-2000 inkl. mva. Eventuelle reperasjonar vert fakturert frå Balestrand Industrier.

Dersom det er 3 stykker eller fleire, kan me hent og levere fraktfritt.

Ta gjerne kontakt for meir informasjon

Mvh
Vik ASVO A/S v/ Tone
Tlf: 576 95762
e-post: post@vikasvo.no

Posta under Medlemsinformasjon