Dugnad 2015

Våren har endelig kommet. Dette betyr også at vi også i år må be om at ”dugnadsånden” våkner opp av vinterdvalen. Vi håper aktivitetsnivået blir enda større i år. Dugnadsarbeidet kan være en trivselsfaktor om dere og gruppelederne lager litt ”fest” under arbeidets gang. Enkelte som er fordelt på gruppene, er kanskje ikke så fysisk sterke av forskjellige årsaker, men disse kan være med til enklere oppgaver, som kaffekokere, servering, vaffelsteking, håndlangere og lignende. Dugnad må og skal være inkluderende for alle medlemmer i båtlaget.

Som dere alle er kjent med, så drives Leikanger Båtlag av oss medlemmer, og det er derfor viktig at vi alle setter av litt tid til dugnadsarbeidet. Medlemsmøtet i 2014 besluttet at medlemmer som ikke deltar på dugnadsarbeidet av forskjellige årsaker, kan betale seg ut med kr 2000,-

Gruppeleder fører også fremmøteprotokoll og sender denne til styret når aktiviteten er ferdig. Gruppeleder avgjør om gyldig fravær (sykdom o.l). Årets dugnad blir å forhåpentligvis ferdigstille ”Slippen” pluss det vanlige vedlikeholdet i begge havnene.

Vedlagt følger en oversikt over aktiviteter, gruppeledere, grupper og hvem som tilhører den enkelte gruppe. Det forutsettes at det enkelte medlem bringer med seg hjelpemidler for å få utført oppgavene efter anvisning av gruppeleder.

Gruppeleder organiserer sine ressurser ut fra den oppgaven hun/han har fått, planlegger tid for gjennomføring, kaller inn sin gruppe og leder arbeidet. I de tilfeller hvor det kreves eksternt materiell/utstyr, avklares dette med Havnesjefen før innkjøp.

Aktivitet og grupper 2015

Dette innlegget vart posta under Dugnad. Bokmerk permalenkja.