Dugnad 2013

Dugnadsånden har ikke vært den helt store i 2013, selv om enkelte grupper har gjort hele eller deler av oppgavene. Havnekomiteen vil utarbeide en ny liste på dugnadsaktiviteter for 2014 på nyåret. Mye av arbeidet i båtlaget er basert på dugnad fra det enkelte medlem. Støtter ikke medlemmene opp om dette arbeidet, vil en måtte leie inn ekstern hjelp for vedlikehold av anleggene, noe som igjen vil kunne medføre øket medlemskontingent o. l. Når dette er sagt, så må det også påpekes at mange tar dugnadsarbeidet seriøst og hjelper til efter beste evne for å holde havnen i god stand.

Dette innlegget vart posta under Dugnad. Bokmerk permalenkja.