Rehabilitering av Austre Hamn

Det har vært jobbet intensivt fra styret for å få rehabilitert Austre Hamn. Først og fremst har statens ankebehandling i erstatningsspørsmålet, satt oss noe avventende til hvor mye arbeid båtlaget hadde økonomi til å gjennomføre. Dernest kom behandling og vurdering av tilbud fra entreprenører. Omfanget og beløp på tilbudene var så store, at styret fant det ikke forsvarlig å benytte seg av noen av disse. Styret gikk derfor ut til Fosse Maskin og Transport i Vik, som kunne påta seg oppgaven, til en langt rimeligere pris, basert på Norconsult anbefalinger og egen kompetanse for bygging av slike anlegg. Arbeidet fra Fosse Maskin og Transport er avsluttet og iht. den avtalen som var inngått. Styret er godt fornøyd med resultatet og særs fornøyd med den kompetansen, råd og tips som har kommet fra båtlagets egne ”veteraner” i molobygging. Det gjenstår imidlertid noe arbeid som er planlagt utført til våren/sommeren 2014, da en ønsker at moloen skal ”sette seg” før det støpes dekke, strekkes kabler, lys og vann. Dette arbeidet er planlagt som dugnad i 2014.

Leikanger kommune bevilget kr 300.000,- som støtte til båtlaget, hvor av noen av midlene skulle gå til å gjenoppbygge tribuneanlegget. En vellykket gjenoppbygging er utført av dugnadsvillige medlemmer, med Ronny Ertsland og Knut Sundet i spissen. Sett under ett, så har vi nå begynt å legge ”Dagmar” bak oss, selv om mye fremdeles står igjen.

Dette innlegget vart posta under Generelt. Bokmerk permalenkja.