Dugnad 2014

Vinteren er snart forbi og en ny båtsesong står for døren. Dette betyr også at vi må be om at ”dugnadsånden” våkner opp av vinterdvalen. Vi håper det blir mer aktivitet i år, nu som reparasjonene i Vestre og Østre havn stort sett er reparert efter Dagmar. Som dere alle er kjent med, så drives Leikanger Båtlag av oss medlemmer, og det er derfor viktig at vi alle setter av litt tid til dugnadsarbeidet. Dugnadsarbeidet kan være en trivselsfaktor om dere og gruppelederne lager litt ”fest” under arbeidets gang. Enkelte som er fordelt på gruppene, er kanskje ikke så fysisk sterke av forskjellige årsaker, men disse kan være med til enklere oppgaver, som kaffekokere, servering, vaffelsteking, håndlangere og lignende. Dugnad må og skal være inkluderende for alle medlemmer i båtlaget.

Årets dugnad har prioritet på å gjøre moloen i Østre havn ferdig og forhåpentligvis ferdigstille ”Slippen” pluss det vanlige vedlikeholdet i begge havnene. Vedlagt følger en oversikt over aktiviteter, gruppeledere, grupper og hvem som tilhører den enkelte gruppe. Det forutsettes at det enkelte medlem bringer med seg hjelpemidler for å få utført oppgavene efter anvisning av gruppeleder.

Gruppeleder organiserer sine ressurser ut fra den oppgaven hun/han har fått, planlegger tid for gjennomføring, kaller inn sin gruppe og leder arbeidet. I de tilfeller hvor det kreves eksternt materiell/utstyr, avklares dette med Havnesjefen før innkjøp. ”Slippen” skal kostnadsestimeres og planer godkjennes av styret før arbeidet påbegynnes (1.mars 2014). Støping av dekke på molo må kostnadsestimeres og fremmes styret innen (1.mars 2014). Gruppeleder fører også fremmøteprotokoll.

Eventuelle avklaringer og spørsmål tas opp med Knut Henning Walaker knwa@trucknor.no tlf 477 51 760.

Håper på mange dager med sol og varme i månedene som kommer.

Takk. Hilsen
Stein Wilhelm Tangerud
Nybø 8
6863 Leikanger
tlf 90671992 / 57653913

Dette innlegget vart posta under Dugnad. Bokmerk permalenkja.